Araştırma ve inovasyon merkezi olarak bir çok proje deneyimine sahip olan Bioactive, bünyesinde bulunan gelişmiş analiz cihazlarına sahip laboratuvarıyla ve köklü bilgi birikimiyle gıda endüstrisinin ve diğer ilgililerin analiz ihtiyaçlarına çözümler sunmaktadır.

Değerli Biyoaktif Bileşen, Etken Madde Tespit Analizleri

Fenolik Bileşenler, Antosiyaninler, Betanin ve Diğer Değerli Bileşenler,
Esansiyel Yağ Analizleri,
Uçucu Organik Bileşen Analizleri,
Aroma Bileşenleri,
Vitamin Analizleri,
Yağ Asitleri Kompozisyonu,
Şeker Komposizyonları,
Aminoasit Kompozisyonu,
Pestisit Kalıntı Tespitleri
Üç Boyutlu Gıda Basımı

Laboratuvarımızda Mevcut Cihazlar

Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)

Süperkritik ve Subkritik Ekstraksiyon Cihazı

Sıvı Kromatografisi Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)

Ultra Fast Liquid Chromatography (UFLC)

Microfluidizer

Spray Dryer

3D Gıda Yazıcısı

Analiz Talebi »