Yerel Kaynaklar ve Atıklardan Gıda Katkı/Yardımcı Maddeleri Araştırma Uygulama Merkezi Projesi

Doğal Katkılar, Fonksiyonel Bileşenler ve Sağlık Mükemmeliyet Merkezi’nin amacı; yerel kaynaklarımızdan ve gıda proses atıklarından biyoaktif özelliklere sahip gıda katkı ve yardımcı maddelerini elde etmek ve pilot ölçekli üretim yapabilmektir. DOKAM ile katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile gıda endüstrisinde doğal katkı maddeleri konusunda yenilik üretilmesi ve üreticilik kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.